Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

Projektet Östgötautmaningen kommer genom riktade aktiviteter mot offentlig verksamhet  underlätta och stödja en snabbare omställning mot en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta i Östergötland.

Det finns en stor potential att minska användningen av fossila bränslen inom kommunal och regional verksamhet. Offentlig sektor förvänats dessutom vara en föregångare och visa vägen mot hållbara energisystem och fossilfrihet och ett flertal av Östergötlands kommuner och Regionen har mål och delmål satta fram till och innom 2030 .

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, där vägtrafiken utgör den största delen. I Sverige finns ca 4,7 miljoner bilar i trafik och fossila drivmedel står för mer än 80 % av drivmedelsanvändningen (Energimyndigheten ER 2017:9). Det totala antalet transporter ökar, men användandet av förnybara drivmedel ökar inte i önskad takt, vilket gör transportsektorn till den enskilt största utmaningen när det gäller att minska koldioxidutsläpp. 

Parisavtalets 2-gradersmål innebär att utsläppen av koldioxid behöver nå nollnivåer i alla delar av världen i mitten av århundradet. Det är av största vikt att skynda på omställningen till ett av Sveriges viktigaste mål: en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Vad görs i projektet

Målet är att stödja kommunerna och Region Östergötland:

  • Att ta fram och vässa mål och delmål för att nå fossilfria transporter så långt det är möjligt.
  • Att ta fram strategier för omställning till fossilfria energieffektiva transporter i respektive kommunorganisation och Region Östergötland.
  • Med en översyn och vid behov uppdatering av policys så de länkar samman med övergripande mål och förutsättningar.
  • Med implementeringsaktiviteter och kostnadsanalyser för t.ex. bil- och cykelpooler, tillgängliggörande av teknik för resfria möten och fossilfria bränslen.
  • Att skapa beteendeförändringar hos kommunal personal på ett sådant sätt att användningen av fossila drivmedel minskar samt att energieffektiva och resfria lösningar används i större utsträckning
  • Med att vara en plattform för lärande och utbyte av erfarenheter inom området

Om projektet

Projektnamn: Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor.
Projektägare: Energikontoret Östra Götaland.
Projektperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.
Totalbudget: 2 958 320 kr.
Huvudfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Deltagare: Region Östergötland, Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Dokument och rapporter
pdfNulagesrapport_Ostgotautmaningen_slutversion.pdf

 

EUlogo c RGB

Kontaktinformation

Projektledare Ylva Ek
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin