Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Information om horisontprogrammet

Den 6 december får du som offentlig aktör möjlighet att lära dig mer om möjligheter att söka finansiering från Horisont 2020. Horisont är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Fokus ligger på det område i programmet som ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Även du som är företagare är välkommen att delta.

Programmet i dess helhet hittar du här: pdfLÄNK

Presentationsmaterial:

H2020_Energikontor Sydost_1.pdf

H2020_Energikontor Sydost_2.pdf

SolarCharge_Uppsala kommun_1.pdf

SolarCharge_Uppsala kommun_2.pdf

Regonalt stöd_Region Östergötland.pdf

Omvärldsspaning EU_Region Östergötland.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin