Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Framtidens energismartaste företag

Går du i solcellstankar? Är du intresserad av framtidsspaningar och energismarta lösningar? Då ska du komma till konferensen Framtidens energismartaste företag den 6 november 2018.

 Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, inleder dagen med föreläsningen ”Walk the Talk - hopp om förändring till något bättre”, som förklarar sammanhangen om hur vi påverkar klimatet och klimatet påverkar oss. Föreläsningen handlar även om vad som krävs för att minska vår miljö- och klimatbelastning samt vår anpassning till förändrade förutsättningar såväl inom väderklimat som affärsklimat. 

 Under dagen får du inspiration och goda exempel på hur du kan jobba med energieffektivisering och satsningar på solel för att stärka ditt företag på marknaden. Det kommer även finnas tid för att utbyta kunskap och nätverka mellan mötesdeltagarna. EU-projekten som står bakom evenemanget kommer dessutom att berätta om de resultat och lärdomar de har fått från solelsutbyggnaden och energieffektiviseringen i Östra Mellansverige. 

Konferensen riktar sig till dig som är företagare, tjänsteman eller politiker i kommuner från Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Västmanlands och Uppsalas län. 

Programmet i dess helhet samt länk till anmälan hittar du här: pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin