Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Företag har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikontoret marknadsför den här möjligheten och erbjuder konstnadsfri rådgivning.

Vill du minska energianvändningen och kostnader i ditt företag? Företag kan få upp till 50 000 kronor i stöd för att göra en kartläggning av energianvändning och få förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. 

Projektet vänder sig också till de företag som redan genomfört en energikartläggning, och vill fortsätta energiarbetet. Det kan finnas flera hinder som kan göra att ditt företag inte kommer vidare så som ekonomi, kunskap eller teknik. Det finns ekonomiska stöd att söka för att på olika sätt överbygga dessa hinder. Så att ditt företag kan bli ännu mer energieffektivt. Vi på Energikontoret i Östra Götaland hjälper dig med tolka energikartläggningar och ger tips och råd på hur ditt företag kommer vidare med energiarbetet. 

Under projekttiden erbjuds kostnadsfri rådgivning, seminarier, företagsträffar och hjälp vid ansökningar av ekonomiska stöd. 

Om projektet

Fas 2 av projektet började i februari 2018 och pågår till och med december 2020. Finansiär är Energimyndigheten och pengarna kommer från Tillväxterket och det nationella strukturfondsprogrammet (EU). Projektet är nationellt och genomföras av samtliga energikontor i Sverige.

Projektägare: Energimyndigheten
Huvudfinansiär: Europeiska Nationella Utvecklingsfonden
Viktiga samarbetspartners: LRF, Fastighetsägarena och kommunernas näringslivsavdelningar.

Kontaktinformation

Daniel Kvist, projektledare
070 772 80 53
dDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin