Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

I Sverige är vi tämligen duktiga på att ta hand om vårt avfall, där många restprodukter används till nya produkter och energi. Trots detta fortsätter mängderna avfall att öka varför det är viktigt att fortsätta jobba med insatser som bidrar till ytterligare resurseffektivitet.

Ett sätt att göra detta är genom att skapa kretslopp av material- och energiflöden i samhället. 

ProjektetCirkulär ekonomi genom industriell samverkanhandlar om att hitta vägar för att åstadkomma industriell symbios mellan små och medelstora företag, dvs. att sådant som utgör en rest- eller biprodukt för en verksamhet kan gå in som insatsvara hos en annan verksamhet. Detta är något som ska leda till ökad lönsamhet hos företagen och samtidigt minska avfallsmängderna.

Projektet är en förstudie där vi under projektet kommer att lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt där identifierade synergier mellan företag i regionen kan realiseras.  

Till grund för projektet ligger en pilot som Cleantech Östergötland genomfört i Kinda kommun. En viktig insats kommer att bli att hitta företag som är intresserade av att delta i insatser i ett eventuellt fullskaligt projekt och identifiera aktiviteter som kan leda till konkreta affärer.

Om projektet

Projektnamn: Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan 
Projektägare: Energikontoret Östra Götaland
Projektperiod: 2018-09-01 till 2019-05-31
Totalbudget: 340 000 kr 
Huvudfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Deltagare: Motala, Åtvidaberg, Norrköping, Vadstena och Boxholms kommuner

image.png

 

Kontaktinformation

Projektledare Emelie Österqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin