Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Fastighetsbesök leder till energibesparande åtgärder hos Hogstadius fastigheter i Mjölby

En viktig insats i projektet ”Energieffektiva företag” är att verka för energibesparingar i fastigheter. En del i detta arbete handlar om att genomföra fastighetsbesök med en energiexpert. Fastighetsbesöken syftar till att undersöka möjligheten till konkreta åtgärder för att fastighetsägaren ska kunna komma vidare i sitt arbete med energieffektivisering.

Läs mer

Vi bjuder in till årets stora inspirationsdag med tema energi och affärer

En mötesarena där de främsta experterna inom energi- och hållbarhetsområdet är med och delar med sig av sina kunskaper. Här får du konkret information om vad du kan förändra inom din verksamhet, varför det är viktigt för klimatet och hur du som aktör kan tjäna pengar på förändringen.

Läs mer

Möjlighet att utveckla lönsamheten i ditt hållbara turistföretagande

Om du är landsbygdsföretagare och är verksam i Östergötland har du nu möjlighet att öka ditt företags lönsamhet genom individuell coaching från Almi. Du träffar din coach 10-12 gånger, 1 möte per månad och ca. 2 timmar per tillfälle. Du har också möjlighet att få gå och lyssna till ca. 6 föreläsningar per år inom olika delar kring affärsutveckling men också om andra teman.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

linkedin