Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Företagsnätverk för fastighetsägare - EU projekt för energieffektivisering

 

 

Energikontoret, Länsstyrelsen och Fastighetsägarna gör gemensam sak för att få till ett fastighetnätverk för energieffektivisering i Östergötland.

 

 

Regeringen satsar på att 400 företag i hela Sverige ska få hjälp att komma vidare med sitt energieffektivseringsarbete. Genom att erbjuda 40 nätverk en egen kordinator och energiexpert är målet att företagen ska energieffektivsera sin energianvändning med 15 %. Projektet är EU finasierat och drivs av Energimyndigheten.

Ett av Östergötland två företagsnätverk kan nu bli ett fastighetnätverk! Vill du veta med anmäl dig till informationsträffar i Linköping och Norrköping.

Läs mer

De första Resultaten i BEAST

De första resultaten i EU projektet BEAST, Beyond Energy Action Strategies,  finns nu att läsa i Nyhetsbrev nr 4 och i Folder nr 2.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

linkedin