Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

EU projektet BEAST på besök i Östergötland

Under 2 dagar i slutet av maj var EU projektet BEAST (Beyond Energy Action Strategies) på projektmöte i Östergötland. Läs mer om projektet här BEAST

Läs mer

Intresse för vindkraft i Östergötland

Energikontoret Östra Götaland har genomfört en förstudie för att undersöka intresset i Östergötland för nätverket Vindkraft Öst.

Läs mer

Sommarerbjudande- presentera ditt företag i Vi Gört-kampanjen

Sommarerbjudande – presentera ditt företag i Vi Gört-kampanjen!
 
Energikontoret, Cleantech Östergötland och Vreta Kluster har gemensamt tagit fram en kampanjplattform för företag som jobbar med hållbar­het på olika sätt, och hoppas att du vill vara med och presentera ditt företag i den, se www.vigort.se !

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

linkedin