Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kursmaterial systematiskt energiarbete

Nu finns kursmaterialet för inspirationsdagen om systematiskt energiarbete som genomfördes 22 november 2016 upplagt på Energikontorets hemsida.

Klicka på Läs mer!

Läs mer

Östgötautmaningen -En samlad region för fossilfria transporter

Just nu åker Energikontoret runt på en kommunturné i syfte att kartlägga framgångsfaktorer och utmaningar i omställningsarbetet att nå fossilfrihet inom kommunala resor och transporter.

Läs mer

Välkommen till en inspirationsdag om systematisk energiarbete

Inom Energieffektiva företag i Östra Mellansverige genomförs 22 november i Linköping en inspirationsdag om hur du som mindre privat fastighetsägare kan arbeta med ett systematiskt energieffektiviseringsarbete i dina fastigheter.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

linkedin