Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Du har väl anmält dig till Energitinget?

Nu är anmälan till Energiting Östra Mellansverige endast öppen i två dagar till. Har du inte anmält dig än? Gör det nu! Låt det bli en dag där du låter dig inspireras, knyter nya kontakter samt får verktygen att spara pengar.

Läs mer

Dokumentation från konferensen Kraftsamling Vindkraft

Här följer dokumentationen från konferensen Kraftsamling Vindkraft som genomfördes i Norrköping 11 april 2018.

Läs mer

Sollunch i Motala

Antalet solelinstallationer har under de senaste åren ökat kraftigt tack vare att kostnader för solpaneler minskat. Denna kostnadsutveckling har inneburit att det nu är lönsamt att investera i solel. Du som är företagare eller lantbrukare bjuds nu in till ett lunchseminarium i Motala där du kommer att få mer information om hur man går tillväga för att satsa på solel samt få lyssna på företagare som redan genomfört sådana investeringar.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin