Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Hallå där, Henrik!

Henrik Dahlström, du är chef för Almis affärsrådgivare i Östergötland. Ni har deltagit i Energikontorets utbildning ”Energiklok affärsrådgivning” inom EU-projektet Energieffektiva företag. Vad innebär det?

Läs mer

Stort intresse för Energilyftet

Energimyndighetens satsning Energilyftet genomfördes i Linköping i förra veckan. Det var fullsatt med nyfikna deltagre från fastighetsvärlden, en blandning av arkitekter, projektledare och förvaltare. Efter lunch besöktes Stångåstadens plusenergihus i Vallastaden. 

Läs mer

Turism och solenergi är en lysande kombination!

Att solel är lönsamt i mindre företag, dvs. att pay-offtiden är kortare än garantitiden för panelerna, är något vi sett i bland annat studier genomförda av Profu och Chalmers. Det finns dock även andra orsaker till att genomföra en investering och det är bland annat att produktion av solenergi kan användas i ett företags hållbarhetsarbete samt nyttjas för att stärka varumärket och i marknadsföringen.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin