Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen på Energimingel på Cleantech Park!

Vill du veta mer om fördelarna med att energieffektivisera lokaler och processer hos små och medelstora företag och samtidigt få tillfälle att träffa intressanta företagare och andra representanter inom energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor? I så fall är du välkommen på ett kostnadsfritt Energimingel på Cleantech Park i Linköping.

Läs mer

Solelkarta som visar antalet anläggningar och installerad effekt för Östergötland

SCB har sedan 2016 erbjudit statistik över antalet anläggningar och installerad effekt för olika kommuner i Sverige. Dock har statistiken inte varit komplett då inte alla nätägare besvarat enkäten, vissa anläggningar uppenbart saknas i statistiken och dessutom gäller sekretess för ett antal kommuner där antalet anläggningar är få till antalet.

Läs mer

Solel och elfordon i företag

Den 12 juni genomförde Åtvidabergs, Linköpings och Kinda kommun, i samverkan med projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige, en aktivitet som handlade om lönsamhet för solcellsanläggningar och elbilar och hur detta kan fungera i ett företags verksamhet. Föredragshållare var bland annat Arne Andersson och därtill erbjöd aktiviteten även visning och provning av olika elbilar och elfordon samt visning av laddstationer för elfordon.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin