Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Slöserijakt på BTT-Plåt

Som en del i EEnet-nätverket har möjligheten att lära mer om vad en Slöserijakt är uppkommit. Per-Erik  Johansson på Scania har lång erfarenhet av att arbeta med Lean inom industrin. Den 20 november var Per-Erik  hos företaget BTT-Plåt i Kisa. Platschef Rickard Gardmar, produktionschef Claes Creutz och Miljö- och kvaltitetschef Jonas Lönning tog emot oss för att under en dag lära oss hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med metoden slöserijakt som en del av sitt förbättringsarbete. 

Läs mer

Östergötland tar tätpositionen mot Fossilfria transporter

Den 22 november 2018 arrangerade Energikontoret i projektet Östgötautmaningen ett seminarium för ett Fossilfritt Östergötland tillsammans med Svante Axelsson, regeringskansliets nationella samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Representanter från länets kommuner och Region Östergötland slöt upp till seminariet och undertecknade Transportutmaningen som innebär att man senast år 2030 endast ska utföra och upphandla fossilfria transporter.  

Läs mer

Information om horisontprogrammet

Den 6 december får du som offentlig aktör möjlighet att lära dig mer om möjligheter att söka finansiering från Horisont 2020. Horisont är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Fokus ligger på det område i programmet som ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. Även du som är företagare är välkommen att delta.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin