Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

EU-pengar ska bidra till hållbara transporter i Östergötland

Energikontoret Östra Götaland har beviljats närmare 1,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som syftar till att minska utsläppen från transportsektorn inom kommuner i Östergötland och Region Östergötland.

Läs mer

Nytt nyhetsbrev från Energikontoret

Nu har Energikontoret Östra Götaland publicerat ett nytt nyhetsbrev. Denna gång kan du läsa om:

- Viktiga insatser som genomfördes under 2017
- Östgötautmaningen bidrar till fler hållbara transporter inom offentlig sektor
- E-WEEK blir E-DAY
- En kraftsamling för vindkraft
- Storsatsning på energieffektivisering i företag
- Energi- och klimatrådgivning i samtliga kommuner i Östergötland från 2018

Nyhetsbrevet hittar du här: LÄNK

Missa inte E-DAY 2018

Missa inte E-DAY 2018 (tidigare E-WEEK) som genomförs på Ekoxen Quality Hotel i Linköping 15 mars.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin